Οι εταίροι

T-HAP

Projetcs, Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, Consulting

Το T-Hap είναι μια έννοια. Στοχεύει στη βελτιστοποίηση των ευκαιριών για ευεξία στη ζωή των ανθρώπων. Παρέχει μια ομπρέλα εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και την ενίσχυση της ευεξίας. Φέρνει σε επαφή επαγγελματίες από διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, για να εργαστούν κάτω από “win- win καταστάσεις”, δημιουργώντας όχι απλώς δίκτυα, αλλά πραγματικά κουλτούρες με καλά νοούμενα, ιδιαίτερα αποδοτικά άτομα προς την ευεξία.

Το T-Hap αντιμετωπίζει την ανάγκη των ατόμων, των επαγγελματιών και των κοινοτήτων για ευημερία με πεπερασμένους πόρους, βιώνοντας συνεργατικούς τρόπους ύπαρξης, μειώνοντας το άγχος και τα διάφορα είδη άγχους, αντιμετωπίζοντας τα διάφορα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, βελτιστοποιώντας την ψυχική υγεία και την ευεξία στη ζωή μας. Οι προσφορές του T-hap που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της ευεξίας μπορούν να περιγραφούν μέσω τριών βασικών αρχών: Εκπαίδευση, θεραπεία και ταξίδια.

Josif Josifovski

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εδώ και 70 χρόνια, το Δημοτικό Γυμνάσιο JOSIF JOSIFOVSKI Gevgelija αποτελεί πυλώνα της κοινότητας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε γενιές μαθητών στη Βόρεια Μακεδονία. Είμαστε ένα σχολείο που προσφέρει ένα γυμνάσιο και επαγγελματικά προγράμματα για την οικονομία, το εμπόριο και το δίκαιο, τη μηχανολογία, την εστίαση και τον τουρισμό, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία. Πάνω από 80 καθηγητές, τεχνικοί και επαγγελματίες που συνεργάζονται, υλοποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα κτίριο έκτασης άνω των 4000 m2 με νέο αναβαθμισμένο τμήμα, σχολικό προαύλιο 11500 m2, υπαίθριο αθλητικό γήπεδο 400 m2, αθλητικό γυμναστήριο, 47 αίθουσες διδασκαλίας, 10 γραφεία, σχολική βιβλιοθήκη, κέντρο πολυμέσων και χώρους μαγειρικής και εστίασης, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις κάθε προγράμματος. Το σχολείο έχει αναγνωριστεί ως φορέας με την επιχειρησιακή ικανότητα να διαχειρίζεται υψηλής ποιότητας σχέδια κινητικότητας και από το 2013 έχει υλοποιήσει 8 σχέδια Erasmus με περισσότερους από 200 μαθητές σε δύο βραβευμένες διαπιστεύσεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος μας είναι να είμαστε ένας κορυφαίος φορέας που παρέχει ποιοτική εκπαίδευση και αναπτύσσει το δυναμικό κάθε μαθητή, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για τη μάθηση, ενώ παράλληλα προάγουμε την κοινωνική ευθύνη και την παγκόσμια ιθαγένεια.

GRETA DU VELAY

LYCÉE CHARLES ADRIEN DU PUY

Η Greta du Velay είναι ένας δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Lycée C. et A. Dupuy και συγκεντρώνει 21 εκπαιδευτικά ιδρύματα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (15 γυμνάσια, 6 λύκεια και κολέγια). Πιστοποιημένος κατά ISO 9001 από το 1998, υφίσταται από το 1974. Απασχολεί 4 συμβούλους κατάρτισης και 40 εκπαιδευτές, παρέχει περίπου 300000 ώρες κατάρτισης ετησίως (υποδεχόμενη 2000-2500 εκπαιδευόμενους). Δραστηριοποιείται στο Velay, στο νότιο τμήμα της περιφέρειας Auvergne-Rhône-Alpes.

 

Η Greta du Velay είναι μέλος του δικτύου Greta που καλύπτει ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, καθιστώντας την έναν από τους κύριους παρόχους κατάρτισης στη Γαλλία (137 Greta και 4750 θέσεις κατάρτισης). Το ήμισυ της δραστηριότητας συνίσταται στην προετοιμασία εξειδικευμένων εργαζομένων για τις επιχειρήσεις. Τα μαθήματα οργανώνονται ως απάντηση στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, ως ανταπόκριση στη ζήτηση των επιχειρήσεων ή κατόπιν απαίτησης των χρηματοδοτών μέσω προσκλήσεων σε διάφορους τομείς: φιλοξενία, μαγειρική, υγεία, κατασκευές, βιομηχανία (εργαλεία αυτοματισμού, συντήρηση, δερματουργία), οπτικοακουστικά μέσα, διαχείριση, γλώσσες, πληροφορική…). Τα μαθήματα μπορούν να στοχεύουν στην προετοιμασία εθνικών διπλωμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, από άλλα Υπουργεία, πιστοποιητικών από άλλους φορείς πιστοποίησης ή να στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων. Ο άλλος τομέας δραστηριότητας συνίσταται στην υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης ομάδων-στόχων, όπως οι νέοι άνεργοι, οι πρόωρα αποχωρήσαντες από το σχολείο, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, οι μετανάστες, μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων (βασικές ικανότητες, εγκάρσιες ικανότητες, ψηφιακός γραμματισμός…), προσανατολισμού και πρακτικών σε επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επιλέξουν μια σταδιοδρομία και να απασχοληθούν.

Laboratorio Immagine Donna

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ

Laboratorio Immagine Donna-LID είναι ένα μόνιμο παρατηρητήριο και εργαστήριο για την παρουσία των γυναικών στον κινηματογράφο ως τέχνη και ως επάγγελμα. Έχουμε επιμεληθεί 43 εκδόσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γυναικών της Φλωρεντίας. Οργανώνουμε επίσης τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για να ευνοήσουμε την εξισορρόπηση της γυναικείας παρουσίας στους θεμελιώδεις ρόλους του πολιτισμού και της οπτικής επικοινωνίας, καθώς και την εκπαίδευση νέων θεατών σε σχολεία όλων των βαθμίδων, για τη διάδοση νέων περιεκτικών απόψεων προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης και του διαμοιρασμού πιο ισότιμων ιδανικών και πρακτικών στις κοινωνίες μας.

Glocal factory

Κοινωνικός Συνεταιρισμός

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Glocal Factory είναι ένας ιταλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2018 από εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και από φορείς στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και σκοπός του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινότητας καινοτόμων και “οραματιστών” εκπαιδευτικών, ικανών να παρέχουν ποιοτική μάθηση για όλους. Το Glocal Factory είναι η φυσική εξέλιξη της ομώνυμης ένωσης. Το Glocal Factory είναι “ένα σύστημα” που σχηματίζεται από μια μη κερδοσκοπική ένωση και έναν κοινωνικό συνεταιρισμό, αμφότεροι νομίμως εγκατεστημένοι στην Ιταλία, που ενώνει εθελοντές και επαγγελματίες που εργάζονται στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ΜΚΟ, ενώσεις νέων, οργανώσεις για την εκπαίδευση των νέων, δημόσιες αρχές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε ιταλικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρέχοντας ειδικότερα: Καινοτομία στις παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης- Εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης τόσο σε τυπικό όσο και σε άτυπο πλαίσιο- Εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό μαθησιακών πόρων- Μηνιαία οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και ερευνητές- Εμπειρογνωμοσύνη στη βιωματική μάθηση και την εκπαίδευση στην “αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας”- Ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

St. Thomas

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΧΟΛΕΊΟ

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ST.THOMAS’S είναι το πρώτο διεθνές σχολείο του Viterbo στην Ιταλία, το οποίο χρησιμοποιεί ένα διεπιστημονικό πλαίσιο και διατηρεί ένα επίπεδο γνώσεων τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά. Αδελφοποιημένο με το Ambrit Rome International School, το St.Thomas’s εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής μάθησης και διευκολύνει την ανάπτυξη του παιδιού ως “ερευνητή”, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Στο St. Thomas’s μελετάμε τέχνη και χειροτεχνία, θέατρο, ΤΠΕ, μουσική και αθλητισμό από μικρή ηλικία. Όλες οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρέχουν ευκαιρίες για πειραματική και συνεργατική μάθηση και να αξιοποιούν την επικοινωνιακή σημασία των γλωσσών. Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ST.THOMAS’S υιοθετεί ένα δίγλωσσο πρόγραμμα στο οποίο τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα, ενώ τα ιταλικά διατηρούνται σε επίπεδο επάρκειας σε όλα τα μαθήματα. Η συνέχεια με το ιταλικό κρατικό πρόγραμμα εξασφαλίζεται για τα παιδιά που μπορεί να επιθυμούν να εισέλθουν στο ιταλικό κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα σε μεταγενέστερο στάδιο.