Интернационална работилница во Фиренца

Оваа обука е организирана од Laboratorio Immagine Donna од 5 до 7 септември. Наставниците и воспитувачите од Кипар, Франција, Италија и Македонија ќе разменат за наставниот метод за користење на киното како алатка за влијание врз когнитивните процеси, поттикнување на критичко размислување, развивање одговорни и инклузивни ставови кај младите луѓе со цел борба против родовите […]