italy-4256018_1280

admin-mk

Интернационална работилница во Фиренца

Оваа обука е организирана од Laboratorio Immagine Donna од 5 до 7 септември. Наставниците и воспитувачите од Кипар, Франција, Италија и Македонија ќе разменат за наставниот метод за користење на киното како алатка за влијание врз когнитивните процеси, поттикнување на критичко размислување, развивање одговорни и инклузивни ставови кај младите луѓе со цел борба против родовите стереотипи, прифаќање на индивидуалниот пол. идентитети и промовирање на самодовербата на сите ученици. CLOSE Kinokit со предлози и насоки и за анализа на филмови и за создавање аудиовизуелни производи ќе биде претставен како жива алатка што ќе се користи во рамките на проектот и пошироко.